Vznik společenství vlastníků jednotek

Vážení nájemníci, budoucí vlastníci a členové společenství vlastníků jednotek,

dovolte nám, abychom Vás na tomto místě krátce seznámili se základními principy fungování společenství vlastníků jednotek.  Vzhledem k tomu, že již brzy také ve Vašem domě dojde k jeho vzniku, jsou pro Vás  uvedené informace aktuální.

Prodej části bytového fondu MČ P2  odstartovala a pro její úspěšné dokončení je vznik společenství vlastníků jednotek jedním z klíčových úkolů. Cesta od nájemního bydlení k soukromému vlastnictví tak bude završena a postupně se ti, co si byt odkoupí, stanou automaticky jeho členy. Vzhledem k tomu, že problematika celého procesu vzniku a následného fungování společenství vlastníků jednotek je velmi složitá, jsou informace na těchto stránkách pouze základním vodítkem. Vyčerpávající informace a zodpovězení případných dotazů Vám ochotně poskytnou pracovníci Klientského centra.

Definice Společenství vlastníků jednotek (SVJ)

Společenství vlastníků je právnická osoba založená za účelem zajišťování správy domu a pozemku dle zákona č.89/2012Sb ve znění pozdějších předpisů – Občanský zákoník.

Členství ve společenství vlastníků je neoddělitelně spjato s vlastnictvím jednotky.

Vznik společenství vlastníků jednotek

V případě prodeje bytových jednotek od MČ P2 je společenství vlastníků  založeno  prohlášením o rozdělení práva k domu a pozemku na vlastnické právo k jednotkám, jehož součástí jsou stanovy.

Členem společenství vlastníků se automaticky stává každý nový majitel bytu dnem vzniku vlastnického práva k jednotce. Takovéhoto členství se pak nelze vzdát ani ho pozbýt například vyloučením, zaniká opět jen automaticky a to dnem zániku vlastnických práv k jednotce.
Jakmile ztratí původní vlastník (zde MČ P2) většinu hlasů, je podán návrh na zápis společenství vlastníků do veřejného rejstříku, čímž vznikne společenství vlastníků (je mu přiděleno IČ).  

Společenství vlastníků jednotek – struktura

  1. Společenství vlastníků jednotek -právnická osoba: Společenství tvoří vlastníci jednotek. Po registraci má společenství vlastní název, sídlo, IČO popř. i bankovní účet.
  2. Shromáždění vlastníků jednotek – nejvyšší orgán společenství: Shromáždění se musí konat nejméně jedenkrát do roka, svolává ho statutární orgán. Shromáždění rozhoduje hlasováním, při kterém je rozhodující velikost spoluvlastnického podílu na společných částech domu. První shromáždění společenství vlastníků svolá  první předseda společenství vlastníků, kterým je dle Stanov společnost MUROM, a.s. Cílem tohoto shromáždění je především volba nového statutárního orgánu, výběr správní firmy, pojišťovny, banky a rozhodnutí o výši příspěvku na správu domu a pozemku.
  3. Statutární orgán společenství: Statutárním orgánem může být výbor nebo předseda.

Základní povinnosti společenství vlastníků jednotek

Obecně řečeno, základní povinností společenství tedy je zajistit správu, provoz a opravy společných částí domu a pozemku, přičemž společenství má povinnost dodržovat všechny platné legislativní předpisy týkajících se společenství a postupovat v souladu s přijatými stanovami společenství.

Vzhledem k nárokům na odbornost u dále uvedených činností správy domu, pověří zpravidla společenství vlastním výkonem správy specializovanou společnost, správce. Správa nemovitostí je potom zajišťována správcem (ve spolupráci s výborem či předsedou společenství) na základě smlouvy uzavřené mezi společenstvím a správcem. 

 

 

Přihlášení - klientská sekce

klientské sekce